Headerbild

Nav verktyg

INSTRUKTION FÖR NAVSKIVA

Detta är en serie filer som om de printas rätt kan användas för att göra dels en navskiva för att beräkna kurser med vindkompensation och resulterande "ground speed".

Filen "Navskiva" skall printas på "over head"-film. Som undre lager i skivan används någon av filerna "NavskivaXXkt", att printas på vitt papper.

Med filerna "SkivaRund3a" och  "SkivaRund3b" kan man göra en räkneskiva för att beräkna tidsåtgång då man vet benlängd och "ground speed". Den andra filen skall printas på film och den första på papper.

Dessa filer skapades ursprungligen ca 2011 och var då tänkta som verktyg för nybörjare som då inte skulle behöva kosta på sig dyr utrustning för att komma igång med sina första försök att tävla. Det visade sig att de kan användas även i lite större sammanhang. De har varit med på såväl VM som EM och NM.

Olle Ekwall

Navskiva
Navskiva 60kt
Navskiva 65kt
Navskiva 70kt
Navskiva 75ktR
Navskiva 80kt
Navskiva 85kt
SkivaRund3a
SkivaRund3b

Printning av fartmallar

För flera år sedan gjorde jag fartmallar som skulle täcka in fartområdet för

den UL-maskin som jag brukade flyga. Det blev sedan att jag ritade några till för att täcka in fartområden även för andra plan. Mallarna är gjorda för att skrivas ut i A4-format. Visserligen är det mer praktiskt att ha en rejäl mall i A3-storlek. A4 valdes för att det är vanligare att man har tillgång till den storleken.

I denna serie med mallar finns det med fyra olika fartområden:

25 till 65 knop

   40 till 80 knop

   55 till 95 knop

70 till 110 knop

Vid överkanten på mallarna finns ett kontrollmått på 150 mm. Justera skalan i din dators printrutin så att detta mått blir korrekt med ett fell på mindre än 0,5%. För min skrivare är 104% lagom. Vad som är lagom för din skrivare får du prova dig fram till.

/ Olle