Headerbild

Gamla flygplan

Anfanger2

Lars Bröms klar för start i SG 38

Vinsch-bil

Vinchbilen

Auster-1

Auster

CMF-2 

SE-CMF på Väsman

ATZ

Piper Cub SE-ATZ

 TBU

SE-SXG

CZE

SE-CZE Piper Colt 150

EHT-2

SE-EHT  1968 - 1975

ESL

SE-ESL Luftabs plan som användes mest för skolning

 GCZ-1

SE-GCZ  1976 - 1982

FZO 

SE-FZO 1975 - 1995

ihc-1

SE-IHC på Tallhed i Orsa  1982 - 2006

172RG

SE-IHC i luften
ihc-HJUL

  Vart tog hjulen vägen?

SE-IRC 

SE-IRC   1995 - 2001

kud

SE-KUD 2002 -